Du học Philippines có nên không - Câu trả lời từ 5000 học viên */

Báo cáo tham quan các trường Anh ngữ tại Philippines là tài liệu được nhân viên của Eduphil đi thực tế gần 100 trường Anh ngữ tại quốc đảo này. Báo cáo thăm quan được nhân sự Eduphil tỉ mỉ ghi chép chi tiết cơ sở vật chất, trình độ giảng dạy và môi trường học tập tại các trường Anh ngữ một cách khách quan nhất.