Học bổng trường Anh ngữ E room dành cho 20 học viên đầu tiên */

Học bổng trường Anh ngữ E Room tối đa cho 20 học viên đầu tiên

truong-anh-ngu-e-room

Giới thiệu chương trình học bổng trường Anh ngữ E room

✔ Thời gian áp dụng: 10-02-2018 đến 31-05-2018

✔ Chỉ tiêu: áp dụng tối đa cho 20 học viên đầu tiên.

✔ Áp dụng cho tất cả đối tượng là công dân Việt Nam.

✔ Học bổng chỉ có tác dụng khi học viên nhập học tại trường trong thời gian 10-02-2018 đến 31-05-2018.

Thông tin chi tiết về học bổng trường Anh ngữ E room

  • Đăng ký 04 tuần: miễn phí SSP trị giá 100 USD.
  • Đăng ký 08 tuần: Đóng học phí 06 tuần + tặng 02 tuần học phí.
  • Đăng ký 12 tuần: Đóng học phí 08 tuần + tặng 04 tuần học phí.
  • Đăng ký 16 tuần: Đóng học phí 11 tuần + tặng 05 tuần học phí.
  • Đăng ký 20 tuần: Đóng học phí 14 tuần + tặng 06 tuần học phí.
  • Đăng ký 24 tuần: Đóng học phí 17 tuần + tặng 07 tuần học phí.

Một chương trình không thể hấp dẫn hơn từ trường Anh ngữ E Room – trường Anh ngữ số một tại BACOLOD.

Mọi thông tin về học bổng trường Anh ngữ E Room luôn được EDUPHIL cập nhật trên trang web chính thức. Vì vậy học viên luôn được cam kết học tiếng Anh tại E room với chi phí phù hợp nhất.

Cùng tham khảo hình ảnh mới nhất về trường Anh ngữ E Room được chúng tôi cập nhật. Cơ sở của trường Anh ngữ E room thừa hưởng từ khách sạn Luxury.

Trường Anh ngữ E Room

hoc-bong-truong-anh-ngu-E-room

Chương trình học bổng tiếng anh ngắn hạn Philippines với chất lượng đào tạo tuyệt vời!

☎ Gọi hotline: 0973509651 / 028.71099972

Email: huongnt@eduphil.com.vn